Håndbog for Frederikssund Lystbådehavn.

 

Adgangsforhold og parkering

1

Affald

2

Oliefiltre

5

Olie- og kemikalieaffald

5

Olieholdigt vand

4

Spildevand fra bådtoilet

7

Akkumulatorer

3

Bad og toilet

8

Bagagevogne

9

Batterier

3

Beddingsvogn

10

Beboelse i lystfartøjer

11

Bestyrelsen

12

Benzin

13

Bundmaling

14

Bådtelte

15

Diesel

16

El på broer

17

E-mail

18

Fald

19

Fjordafmærkning

20

Forsikringer

21

Fortøjninger

22

Fri/Optaget-skilte

23

Glykol

5

Gæstesejlere

24

Havnekontoret

25

Havneplads

26

Havnereglement

27

Hjemmeside

28

Husholdningsaffald

6

Højtryksspuling af både

29

Ind- og udsejling

30

Information til andelshaverne

31

Kemikalieaffald

5

Konserveringsvæske

5

Køb af havneplads

32

Mastekran

33

Masteopbevaring

34

Miljøstation

35

Navn på båden

36

Optaget / Fri-skilte

37

Optagning af både

38

Parkering

39

Post

40

Salg af havneplads

41

Servicebro

42

Sejlads i havneområdet og fjorden

43

Skader

44

Slibning af bundmaling

45

Slæbejoller

46

Slæbested

47

Stativer

48

Søsætning

49

Takster for Frederikssund Lystbådehavn

50

Telte

51

Toilet og bad

52

Udlejning af havneplads

53

Udsejling

54

Vagtordning

55

Vand på broer

56

Vedtægter

57

Venteliste

58

Vinteropbevaring på land

59

Vinteropbevaring i vand

60

Årlige driftsomkostninger

61

Med venlig hilsen

Bestyrelsen