I forbindelse med bankning af pæle er der blevet nogle pæle og pælestumper til overs. Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere den planlagte grillplads i kanten af havnebassinet imellem bro 2 og 3. 
For at holde prisen på et fornuftigt niveau vil der efter sommerferien blive annonceret efter "frivillig arbejdskraft" til at udføre arbejdet - se formandens skitseforslag her.