Steen Wæverstrøm har modtaget nedenstående email fra søspejderne.

"Kristoffer Hertz" 26-09-2007 23:08
Til: Steen Wæverstrøm
cc:
Vedr.: Re: Faktura - Sølandslejr 2007


Hej Steen.
Jeg vil også lige benytte lejligeheden til at sige tak for lån af
faciliteter. Vi har lige holdt evalueringsweekend og kan på lejrledelsens
vegne og dermed også alle deltagere på lejren sige, at vi har været meget
glade for at være i Frederikssund!!
Vi har også oplevet meget positive tilbagemeldinger for folk på havnen og
stor hjælpsomhed. Dette angår ikke mindst Finn, der virkelig har været god
at være i kontakt med. Hils ham og sig mange tak for den store hjælp og
tålmodighed.


På lejrens vegne
Kristoffer Hertz