Til Sejlerne

Frederikssund Lystbådehavn

Bro 2

18. april 2007

 

Søspejderne afholder Landslejr 2007 i Frederikssund i uge 30-31

 

Søspejderne ønsker i år at holde deres Landslejr i Frederikssund og har i denne forbindelse anmodet Frederikssund Kommune, Lystbådehavnen, Sejlklubben og andre om at være behjælpelige med det store arrangement.

Det har vi sagt ja til – da det er med til at skabe liv i miljøet. Herudover har vi naturligvis en vis interesse i at reklamere for vores havn og vise andre sejlere vore gode faciliteter. Samtidig får havnen et vederlag for besværet.

 

Ankomstdag og afsejlingsdag

Lejren foregår i uge 30-31. Bådene ankommer onsdag d. 25. juli og sejler igen onsdag d. 1. august. Vi regner med der kommer 40-50 både. Enkelte er store, men langt de fleste er sejljoller af typen Wayfarer, Kragejol-ler, Svendborg Junior og Svendborg Senior.

I perioden før og efter lejren vil der være 5-8 både med spejdere, som skal etablere lejren og rydde op.

 

Hvor skal bådene ligge

I selve lejrperioden er det aftalt, at spejderne råder over hele Bro 2. De planlægger med at de store både skal ligge ude for enden af broen, de private både og lederbådene skal ligge på vestsiden. Sejljollerne skal være placeret på indersiden imod klubhuset, således at deres havnemanøvrer forstyrrer mindst muligt.

 

Hvad skal du gøre

Hvis du ligger på bro 2, og er på sejlferie i denne periode skal du ikke gøre noget.

Hvis du ligger et andet sted i havnen, og skal på sejlferie i denne periode, må du meget gerne meddele dette til havnefogeden, således at han kan tilbyde din plads, til en sejler fra bro i denne periode.

Er du hjemme vil vi venligst anmode dig om at flytte din båd i perioden tirsdag den 24. juli til onsdag den 1. august, når spejderne forlader havnen ved middagstid.

Inden flytningen bedes du kontakte havnefogeden, som vil anvise dig en alternativ plads.

Sejlere som kommer fra ferie i perioden bedes ligeledes kontakte havnefogeden. Dette kan ske telefonisk på 4738 5503.

 

Plads til parkerede biler og autocampere

I perioden vil der naturligvis være meget liv på havnen og det er aftalt at lejren kan placere et antal autocampere og campingvogne på havnepladsen. Hertil vil der være et antal parkerede biler, men hoved-reglen er, at der er parkering udenfor havnens område.

 

Vi håber alt forløber som planlagt og uden gener for andelsshaverne

Der er indgået en række aftaler om skiltning, affald og brug af havnens faciliteter.

Desuden har lejren udpeget en ”Havnetjeneste” som skal sørge for at dagligdagen forløber som den skal.

Endelig er der udpeget en række kontaktpersoner – herunder vores havnefoged Finn Jensen – som kan være behjælpelig med at løse problemer.  

 

Evt. spørgsmål vedrørende arrangementet og denne skrivelse kan rettes til Finn Jensen eller Steen Wæverstrøm

 

Med venlig hilsen

Steen Wæverstrøm