Lancering Frederikssundslystbådehavn’s hjemmeside.

 

 

Så blev hjemmesiden åbnet.

 

Hjemmesiden er step 2 i havnens indtræden i den elektroniske tidsalder.

 

Step1 har været udvikling og indkøring af et database-program til styring af havnen, et program der i dagligdagen hjælper havnefoged og bestyrelse med ting så som håndtering og overblik af venteliste, salg af andele, opkrævninger o.s.v.

 

Efter at i længere tid have snakket om en hjemmeside til havnen, blev det ved årsskiftet besluttet at nu skulle det være, hjemmesiden skulle laves. Finn Hansen skulle være tovholder, med  Steen Wæverstrøm som sidekick.

Efter at beslutningen blev taget, gik det stærkt, ideerne blev prøvet af, og nu resultatet så klart til dagens lys.

Hjemmesiden indeholder en række funktioner og sider der bør tiltale enhver sejler, en del af disse sider er fuldt offentlige, men hjemmesiden indeholder også et login beskyttet område, det er måske denne del der er mest interesant for havnens andelshavere

 

Det beskyttede område indeholder bl.a. flg. funktioner.:

1.      En side der indeholder andelshaverens arrangement med havnen, her vise de oplysninger havnen har omkring andelshaveren, hans båd, hans plads. På denne side er det muligt at vælge hvilke oplysninger man vil vise til andre andelshavere, det er også her at man kan ændre sit login, På side denne er der også mulighed for at oploade max. 4 billeder af sin båd, kone/mand eller hund.

2.      Et debat forum. Det er bestyrelsen håb at dette vil blive brugt flittigt, således at der kan startes en dialog på havnen.

3.      En medlems side hvor man kan finde kontakt oplysninger på andre medlemmer i havnen.

4.      Søsætning/optagning. Det er her man fremover skal skrive sig på listen til søsætning eller optagning. Fordelen er at man nu kan skrive sig på hjemmefra, at man kan slette sin tid uden at skulle køre på havnen. Man vil også fremover kunne checke hjemmesiden, hvis der er risiko for at søsætning eller optagning må aflyses af havnefogeden.

5.      Her vil man også kunne læse referater fra generalforsamling og lign.

6.      Du kan her indsende din båd anmeldelse.

7.      Vagtordning, det er planen at siden inden start at vagtperioden skal kunne bruges dynamisk, således at hjemmesiden vil til enhver tid vil fortælle dig hvornår du har vagt, oplyse telefonnummer på dine vagt-kollegaer.

 

Den offentlige del indeholder sider med ting så som havnens takster, love og vedtægter, vejret, broens åbningstider, nyheder, linksider m.v.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på muligheden for at få en vejrstation sat op på havnen, således at man på hjemmesiden kan se vejret.

 

Step 3. bliver en fortsat udbygning og samkøring af systemerne

 

Bestyrelsen håber at alle der har deres gang på Frederikssund Lystbådehavn vil få glæde af denne hjemmeside.

Forslag og ideer til hjemmesidens udbygning, modtages meget gerne, helst via mail til webmaster eller på debatsiden.

 

.