Tyveri på havnen  
     
  I begyndelse af marts har der være tyveri fra en motorbåd i den sydlige ende af havnen.

Tyvene har pænt afmonteret det øverste af et Z-drev og fjernet gearet.
Det er så vidt vides det første tyveri der har været på havnen i en længere periode. Vi håber der er tale om et enkeltstående tilfælde.

I Lynæs har der været mange tyverier på det sidste og vi vil bede alle der kommer på havnen om at holde øje med fremmede, som tilsyneladende ikke har noget at gøre i området og kontakte havnefogeden hvis de konstaterer ”mistænkelig adfærd”.

Havnen anbefaler i øvrigt, at alle udsatte dele, som let kan afmonteres, fjernes fra bådene ved sæsonens afslutning og hjemtages til service og eftersyn. Dette gælder især skruer og z-drev der er populære som reservedele.  Servicerede dele montere på båden så tæt på søsætning som muligt.

Husk at anmelde tyverier til havnefogeden sådan at vi har et billede af hvad der sker.